НАСЛОВНА > Буковичка бања > Документација > ДОКУМЕНТАЦИЈА – СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ“

ДОКУМЕНТАЦИЈА – СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ“

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

 

НАПОМЕНА:

Услед велике величине фајлова за преузимање, могуће је да ће преузимање фајлова трајати дуже него уобичајено, па Вас молимо за стрпљење приликом преузимања. Хвала.

План управљања СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ“ – ПРЕУЗМИ

 
Download this file (Ток формирања Савета споменика природе.pdf)Ток формирања Савета споменика природе.pdf [ ] 198 Kb
Download this file (Записник са састанка савета 12.03.2013..pdf)Записник са састанка савета 12.03.2013..pdf [ ] 2055 Kb
Download this file (Записник са Савета корисника СППарк Буковичка Бања 25.04.2013.pdf)Записник са Савета корисника СППарк Буковичка Бања 25.04.2013.pdf [ ] 358 Kb
Download this file (ПРЕДЛОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ.pdf)ПРЕДЛОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ.pdf [ ] 1120 Kb
Download this file (ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ - Карта 1.pdf)ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ – Карта 1.pdf [ ] 2569 Kb
Download this file (ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ - Карта - 2.pdf)ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ – Карта – 2.pdf [ ] 857 Kb
Download this file (Извeштaj o спрoвeдeнoм jaвнoм увиду Плaнa упрaвљaњa Спoмeникa прирoдe Пaрк Букoв)Извeштaj o спрoвeдeнoм jaвнoм увиду Плaнa упрaвљaњa Спoмeникa прирoдe Пaрк Букoв [ ] 66 Kb
Download this file (Jaвнa рaспрaвa - Прeдлoг плaнa упрaвљaњa Спoмeникa прирoдe Пaрк Букoвичкa бaњa з)Jaвнa рaспрaвa – Прeдлoг плaнa упрaвљaњa Спoмeникa прирoдe Пaрк Букoвичкa бaњa з [ ] 162 Kb
Download this file (Записник са друге седнице Савета 1 .pdf)Записник са друге седнице Савета 1 .pdf [ ] 371 Kb
Download this file (Записник са треће седнице Савета 1 .pdf)Записник са треће седнице Савета [ ] 362 Kb
Download this file (Позивница за трећу седницу Савета .pdf)Позивница за трећу седницу Савета [ ] 340 Kb
Download this file (Сагласност на Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби.pdf)Сагласност на Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби [ ] 53 Kb
Download this file (Уредба о проглашењу Споменика природе Парк Буковичке Бање.pdf)Уредба о проглашењу Споменика природе „Парк Буковичке Бање“ [ ] 438 Kb
Download this file (Записник са четврте седнице Савета 1 .pdf)Записник са четврте седнице Савета 1 .pdf [ ] 329 Kb
Download this file (Сагласност на план управљања.pdf)Сагласност на план управљања.pdf [ ] 5683 Kb
Download this file (Сагласност на Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја.pdf)Сагласност на Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја.pdf [ ] 4868 Kb
Download this file (Састанак са надлежним институцијама 13.12.2013. године.pdf)Састанак са надлежним институцијама 13.12.2013. године.pdf [ ] 795 Kb
Download this file (Oдлука о накнадама за коришћење СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ПАРК БУКОВИЧКА БАЊА.pdf)Oдлука о накнадама за коришћење СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ПАРК БУКОВИЧКА БАЊА.pdf [ ] 248 Kb
Download this file (Сагласност на програм управљања Споменика природе Парк Буковичке Бање за 2014.pd)Сагласност на програм управљања Споменика природе Парк Буковичке Бање за 2014.pd [ ] 43 Kb