НАСЛОВНА > Делатност предузећа

Делатност предузећа

 

Јавно комунално предузеће „Зеленило Аранђеловац“ Аранђеловац ( у даљем тескту ) Предузеће, основано је Одлуком Скупштине општине Аранђеловац бр. 06-109/2007-01 од 25.05.2007. године, ради остваривања општег интереса у области јавних зелених површина и Уредбом о проглашењу Споменика природе „Парк Буковичка Бања“ бр. 110 – 896/2011 од 01.12.2011. године, управља заштићеним подручјем.

 

Пословно име предузећа : Јавно комунално предузеће „Зеленило Аранђеловац“ Аранђеловац

Скраћено пословно име предузећа: ЈКП „Зеленило Аранђеловац “ Аранђеловац

Седиште предузећа је у Аранђеловцу, ул. Венац Слободе бр.10

Основна делатност предузећа је: заштита, уређење и одржавање јавних зелених површина.