НАСЛОВНА > КОНТАКТ

КОНТАКТ

ЈКП “Зеленило Аранђеловац”

Венац слободе бр. 10
34300 Аранђеловац
@:office@jkpzelenilo.rs
w: www.jkpzelenilo.rs
Тел.: +38134 715 – 667
Бесплатна телефонска линија 0800 253 201
Радно време дирекције (понедељак – петак) од 07:00 до 15:00 часова.


Служба одржавања (Града и Парка)

Објекат „Талпара“ – Парк „Буковичке Бање“
@:оdrzavanje@jkpzelenilo.rs
Тел: +38134/715-420
Радно време: понедељак – петак од 07: 00 до 15:00 часова.

Руководилац службе: Станимирка Вујановић


Паркинг служба

Кнеза Михаила бр. 106
@: parkingsluzba@jkpzelenilo.rs
Тел: +38134/727-013
Наплата паркирања врши се радним данима од 07:00 до 21:00 час и суботом од 07:00 до 14:00 часова.
Радно време благајне Паркинг службе je радним данима од 07:00 до 15:00 часова.
Текући рачун на који се врше уплате које се односе на Паркинг службу: 200-2441720103911-41 Поштанска штедионица.

Руководилац службе: Светлана Катанић Вујановић


Служба одржавања јавне расвете

Венац Слободе бр. 10
@:rasveta@jkpzelenilo.rs
Тел: +38134/715-667
Радно време: понедељак – петак од 07: 00 до 15:00 часова.

Руководилац службе: Стефан Вјештица


Остале информације:

Текући рачун: 150-16216-87
Матични број : 20311380
Шифра делатности: 01412
ПИБ:105085392