ЈАВНИ УВИД ПЛАНА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ“ ЗА ПЕРИОД ОД 2023 – 2032. ГОДИНЕ

У складу са чланом 54. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021.), Уредбе о Споменика природе“Парк Буковичке Бање“, („Службени гласник РС“ бр.94/11 и 68/15.), Јавно комунално предузеће „Зеленило Аранђеловац”, Аранђеловац,  оглашава: ЈАВНИ УВИД  ПЛАНА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ“ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ“ ЗА ПЕРИОД ОД 2023 – 2032. ГОДИНЕ 1.ЈАВНИ УВИД  Плана управљања

ПРОЧИТАЈ ВИШЕ