НАСЛОВНА > НАДЗОРНИ ОДБОР

НАДЗОРНИ ОДБОР

Чланови надзорног одбора су:

1. Момчило Чумић – Председник

2. Душан Јаредић – Члан

3. Јасна Новаковић – Члан из реда запослених