ДЕНДРОФЛОРА ПАРКА БУКОВИЧКЕ БАЊЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ

1. GYMNOSPERMAE Fam. Ginkgoacecae Engl. 1.Ginkgo biloba L. -гинко Fam. Pinaceae Lindl. 2.Abies concolor (Gord.) Engelm. -дугоигличава јела 3.Abies pinsapo Boiss. -шпанска јела 4.Abies nordmanniana (Stev.) Spach. -кавкаска јела 5.Abies alba Mill. -права јела 6.Pseudotsuga taxifolia Britt. -дуглазија 7.Picea pungens Engelm. -бодљива смрча 8.Picea pungens var. glauca Beiss. -смрча,форма 9.Picea pungens var. Kosteriana Henry.-смрча,форма 10.Picea abies (L.) Karst. (Syn. P. excelsa (Lam.) Link.) -смрча 11.Picea abies var. viminalis (Casp.) Beissn.-смрча,варијетет 12.Cedrus deodara (Laws.) -хималајски кедар 13.Cedrus atlantica Man.-атлански кедар 14.Cedrus libani Laws. -либамски кедар 15.Larix europaea D.C. (Syn. L. decidua Mill.) -европски ариш 16.Pinus strobus L. -Вајмутов борPinus nigra Arnold-црни

ПРОЧИТАЈ ВИШЕ