Контакт

ЈКП “Зеленило Аранђеловац”

Паркинг служба


Кнеза Михаила 106
34300 Аранђеловац
@: parking@jkpzelenilo.rs; parkingsluzba@jkpzelenilo.rs
www.jkpzelenilo.rs
Тел.: +38134/727-013
Руководилац службе : Светлана Катанић Вујановић

Наплата паркирања врши се радним данима од 07:00 до 21:00 час и суботом од 07:00 до14:00 часова.
Недељом се не врши наплата паркирања.
Радно време благајне Паркинг службе радним данима од 07:00 до 15:00 часова.

Остале информације:


Текући рачун: 200 – 2441720103911 – 41 Поштанска штедионица (све уплате које се односе на Паркинг службу).
Матични број : 20311380
Шифра делатности: 01412
ПИБ:105085392

Бројеви зона на које се шаљу SMS поруке:

9341 – Црвена зона, максимално 180 минута.
9342 – Жута зона без временског ограничења. 9343 – Дневна карта за жуту зону.
9344 – Зелена зона без временског ограничења. 9345 – Дневна карта за зелену зону.