Контакт

ЈКП “Зеленило Аранђеловац”

Паркинг служба

Кнеза Михаила 106
34300 Аранђеловац
е-маил: parking@jkpzelenilo.rs; parkingsluzba@jkpzelenilo.rs
www.jkpzelenilo.rs
Тел.: +38134 727 013
Руководилац службе : Светлана Катанић Вујановић

Наплата паркирања врши се радним данима од 07:00 до 21:00 час и суботом од 07:00 до14:00 часова. Недељом се не врши наплата паркирања.
Радно време благајне Паркинг службе радним данима од 07:00 до 15:00 часова.

Остале информације:

Текући рачун: 200 – 2441720103911 – 41 Поштанска штедионица (све уплате које се односе на Паркинг службу).
Матични број : 20311380
Шифра делатности: 01412
ПИБ:105085392

Бројеви зона на које се шаљу SMS поруке:

9341 – Црвена зона, максимално 180 минута.
9342 – Жута зона без временског ограничења. 9343 – Дневна карта за жуту зону.
9344 – Зелена зона без временског ограничења. 9345 – Дневна карта за зелену зону.

 

Adresa/Lokacija