уторак, 18 јуна, 2024
НАСЛОВНА > Буковичка бања > Занимљивости > Лековита својства воде у Буковичкој Бањи

Лековита својства воде у Буковичкој Бањи

Минерална вода Буковичке Бање има благотворно и освежавајуће дејство на човеков организам , широк дијапазон лековитости , а поседује превентивна и профилактичка својства ако се користи редовно.
Организовано и систематско праћење ефеката буковичке минералне воде  , дуго 160 година , резултирало је и њеним сврставањем у ред  европскоих и светских алкално – угљено – киселих вода , благотворно окрепљујућег  дејства , широког дијапазона лековитости .
Са почетком флаширања минерална вода под именом „ Књаз Милош „ добија „Гранд Прих“ у Бриселу  (1906) и у Лондону ( 1907 ) чиме стиче и  међународну репутацију.
С овзиром на велико коришћење постојећих извора који су се налазили на релативно малој дубини ( 150 – 200 м ) долази до њиховог исцрпљивања .Међутим  , обновљена истраживања су утврдила постојање минералне воде на већим дубинама  ,истоветног квалитета и великог капацитета .Хемијски састав минералне воде резултат је хидрогеолошких карактеристика лежишта које досеже дубину и преко 1000 метара .

Садржај Ознака mg/l
Натријум Na 704,50
Калијум K 45.30
Литијум Li 3.50
Калцијум Ca 68.60
Магнезијум Mg 12.00
Строницијум Sr 0.85
Гвожђе Fe 0.02
Алуминијум Al 0.02
Хидрокарбонат HCO3 2938.00
Хлор Cl 11.00
Флуор F 3.00
Фосфати HPO4 0.06
Сулфати SO4 40.00
Метасилицијумска
киселина
65.20
Метаборна киселина 3.00
Слободан угљендиоксид CO2 3725.00
Суви остатак на 180 C 2002.00

На основу свих наведених особина минералне воде , са балнеолошког  – терапијског становиштва  , могу користити пијење  , као допунско средство лечења , према постојећим медицинским индикацијама код:
1. Болести гастроинтестиналног тракта
2. Обољења хепатобилијарног тракта и панкреаса
3. Болести метаболизма
4. Болести уринарног тракта,

а у склопу медицинске  рехабилитације и купањем на одговарајућој темпаратури код следећих хроничних обољења :

5. Запаљенски реуматизам
6. Дегеративни реуматизам
7. Екстраартикуларни реуматизам.

СПОРТСКИ САВЕЗ АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
СРЦ ШУМАДИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „БУКОВИЧКА БАЊА“
СМОТРА УМЕТНОСТИ „МЕРМЕР И ЗВУЦИ“
НАРОДНИ МУЗЕЈ
ЈКП БУКУЉА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
БИБЛИОТЕКА СВЕТИ САВА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
Академија струковних студија Шумадија – одсек Аранђеловац