недеља, 14 јула, 2024
НАСЛОВНА > Новости и догађаји > ЈАВНИ УВИД ПЛАНА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ“ ЗА ПЕРИОД ОД 2023 – 2032. ГОДИНЕ

ЈАВНИ УВИД ПЛАНА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ“ ЗА ПЕРИОД ОД 2023 – 2032. ГОДИНЕ

У складу са чланом 54. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021.), Уредбе о Споменика природе“Парк Буковичке Бање“, („Службени гласник РС“ бр.94/11 и 68/15.), Јавно комунално предузеће „Зеленило Аранђеловац”, Аранђеловац,  оглашава:

ЈАВНИ УВИД  ПЛАНА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ“ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ“ ЗА ПЕРИОД ОД 2023 – 2032. ГОДИНЕ

1.ЈАВНИ УВИД  Плана управљања Споменик природе“Парк Буковичке Бање“ за период 2023 – 2032.године одржаће се у трајању од 30 дана од 20.07.2022. до 19.08.2022. План управљања Споменик природе“Парк Буковичке Бање“ за период 2023 – 2032.године биће доступан сваког радног дана од 09 до 14 часова у просторијама ЈКП“Зеленило Аранђеловац“, Венац Слободе 10, а објављен је и на веб страници www.jkpzelenilo.rs.

Правна и физичка лица могу, у току трајања јавног увида закључно са 15.08.2022.године, доставити ЈКП“Зеленилу Аранђеловац“, у писаној форми питања и примедбе, поштом, на писарници или електронски на office@jkpzelenilo.rs.

2.Јавна расправа ће бити одржана 19.08.2022., у просторијама ЈКП“Зеленило Аранђеловац“, Венац Слободе 10, зграда Старе општине, 2 спрат од 11до 13 часова, а Извештај о извршеном јавном увиду и расправи, биће објављен на интернет страници ЈКП“Зеленило Аранђеловац“.

 

Расположиви прилози:


ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗА СП ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ 2023-2032 I
ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗА СП ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ 2023-2032 II
ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗА СП ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ 2023-2032 III
ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗА СП ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ 2023-2032 IV

СПОРТСКИ САВЕЗ АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
СРЦ ШУМАДИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „БУКОВИЧКА БАЊА“
СМОТРА УМЕТНОСТИ „МЕРМЕР И ЗВУЦИ“
НАРОДНИ МУЗЕЈ
ЈКП БУКУЉА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
БИБЛИОТЕКА СВЕТИ САВА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
Академија струковних студија Шумадија – одсек Аранђеловац