уторак, 18 јуна, 2024
НАСЛОВНА > Буковичка бања > Занимљивости > Птице у Парку “ Буковичка Бања „

Птице у Парку “ Буковичка Бања „

У литератури нема података о птицама заштићеног добра „Парк Буковичке Бање“.Присутне врсте и њихов статус утврђени су на основу теренских истраживања обавевљених током маја , септембра и октобра 2008.године.

Проучавано подручје захвата површину од готово 22 хектара , са бројним старим стаблима ,аутохтоних врста , (део парка означен као парк-шума , може се назвати специфично „шумско“ станиште , које је настало под антропогеним утицајем).у оваквом природном окружењу , свој животни простор нашле су бројне врсте шумских птица , неке врсте сисара и бројне друе врсте животиња.Током прелиминарних истраживања , доказано је присуство 27 врста птица .Од утврђеног броја , 25 врста су аутохтоне , а питоми голуб и фазан су припитомљене или интродуковане врсте.процењује се да је укупан број знатно већи  , (око 50 врста).

Преглед врста птицау парку Буковичка Бања и њихов миграторски , национални и међународни статус заштите

СПОРТСКИ САВЕЗ АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
СРЦ ШУМАДИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „БУКОВИЧКА БАЊА“
СМОТРА УМЕТНОСТИ „МЕРМЕР И ЗВУЦИ“
НАРОДНИ МУЗЕЈ
ЈКП БУКУЉА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
БИБЛИОТЕКА СВЕТИ САВА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
Академија струковних студија Шумадија – одсек Аранђеловац