НАСЛОВНА > Буковичка бања > Режим заштите

Режим заштите

Површина која је обухваћена категоријом природног добра у потпуности се поклапа са режимом заштите, и износи: 21 ha 67 ar 46 m2 (словима: двадесет један хектар, шездесет седам ари  и четрдесет  шест метара квадратних). У „Парку Буковичке Бање" ЗАБРАЊУЈЕ се: - промена намене и смањење површине парка; - извођење било каквих активности које бу

ПРОЧИТАЈ ВИШЕ