НАСЛОВНА > Буковичка бања > Занимљивости (Page 2)

Лековита својства воде у Буковичкој Бањи

Минерална вода Буковичке Бање има благотворно и освежавајуће дејство на човеков организам , широк дијапазон лековитости , а поседује превентивна и профилактичка својства ако се користи редовно. Организовано и систематско праћење ефеката буковичке минералне воде  , дуго 160 година , резултирало је и њеним сврставањем у ред  европскоих и светских алкално

ПРОЧИТАЈ ВИШЕ

Клима у „Буковичкој Бањи“

Подручје Буковичке бање је котлина у сливу реке Кубршнице , која се преко Великог луга и Јасенице , везује за слив Белике Мораве.По положају , пружа се правцем северозапад-југоисток. Са јужне стране је Венчац и превој Венчац-Букуља-Опленачки вис.Наведени положај , утицао је на ружу ветрова , која се знатно разликује

ПРОЧИТАЈ ВИШЕ

Птице у Парку “ Буковичка Бања „

У литератури нема података о птицама заштићеног добра "Парк Буковичке Бање".Присутне врсте и њихов статус утврђени су на основу теренских истраживања обавевљених током маја , септембра и октобра 2008.године. Проучавано подручје захвата површину од готово 22 хектара , са бројним старим стаблима ,аутохтоних врста , (део парка означен као парк-шума ,

ПРОЧИТАЈ ВИШЕ

Геолошка грађа терена

Територија општине Аранђеловац у геолошком смислу припада геотектонској јединици - Вардарска зона. Највећи део овог блока има за основу палеозоик јадарског развића по чему је и добио назив '(Симић, 1938). Истраживања геолошког састава, његове старости и склопа овог подручја вршена су дуже од 100 година (Жујовић, Павловић, Стевановић, Симић, Вукановић,

ПРОЧИТАЈ ВИШЕ