понедељак, 24 јуна, 2024
НАСЛОВНА > Буковичка бања > Занимљивости > Геолошка грађа терена

Геолошка грађа терена

Територија општине Аранђеловац у геолошком смислу припада геотектонској јединици – Вардарска зона. Највећи део овог блока има за основу палеозоик јадарског развића по чему је и добио назив ‘(Симић, 1938). Истраживања геолошког састава, његове старости и склопа овог подручја вршена су дуже од 100 година (Жујовић, Павловић, Стевановић, Симић, Вукановић, Долић и др).

Геолошку грађу истражног подручја чине седименти и стене који су настајали током мезозоика и кенозоика, а као доминантни се могу сматрати миоценски седименти.

СПОРТСКИ САВЕЗ АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
СРЦ ШУМАДИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „БУКОВИЧКА БАЊА“
СМОТРА УМЕТНОСТИ „МЕРМЕР И ЗВУЦИ“
НАРОДНИ МУЗЕЈ
ЈКП БУКУЉА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
БИБЛИОТЕКА СВЕТИ САВА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
Академија струковних студија Шумадија – одсек Аранђеловац