уторак, 18 јуна, 2024
НАСЛОВНА > Новости и догађаји > Пројекат „ОЧУВАЊЕ ПРИРОДНОГ ДОБРА – Споменик природе ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ““

Пројекат „ОЧУВАЊЕ ПРИРОДНОГ ДОБРА – Споменик природе ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ““

ЈКП “ЗЕЛЕНИЛО АРАНЂЕЛОВАЦ“ ЗАПОЧИЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „ОЧУВАЊЕ ПРИРОДНОГ ДОБРА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ “ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ““

Пројекти се планирају годишњим и вишегодишњим плановима, а финансирају путем субвенција и подстицајних средстава, путем конкурса, донација, поклона, помоћи и сопственим средствима.

Пројекат:„ОЧУВАЊЕ ПРИРОДНОГ ДОБРА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ “ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ“

Средства из субвенција: Министарство заштите животне средине

ЦИЉ: 

Очување биодиверзитета, заштита животне средине и подизање нивоа еколошке свести (упознавање основних појмова о природним процесима који се одвијају у окружењу са позитивним и негативним утицајем људи на њих путем радионица).
ЦИЉНА ГРУПА: ученици трећег и четвртог разреда, у пет основних школа: ОШ “Светолик Ранковић“, ОШ “Милан Илић Чича“, ОШ “Илија Гарашанин“, ОШ “Свети Сава“, ОШ “Милош Обреновић“.


ВРЕМЕ ТРАЈАЊА: четири недеље

Место одржавања: СП “Парк Буковичке Бање“ и школска учионица у првој недељи

ПРАТИТЕ НАС НАШОЈ и на facebооk страни https://www.facebook.com/jkpzeleniloarandjelovac/ 

У прилогу РТВ Шумадија Аранђеловац, о самом Пројекту и радионицама говоре координатори, Јасна Новаковић. пејзажни архитекта и Марко Јанковић, инжењер заштите животне средине 

 

СПОРТСКИ САВЕЗ АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
СРЦ ШУМАДИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „БУКОВИЧКА БАЊА“
СМОТРА УМЕТНОСТИ „МЕРМЕР И ЗВУЦИ“
НАРОДНИ МУЗЕЈ
ЈКП БУКУЉА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
БИБЛИОТЕКА СВЕТИ САВА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
Академија струковних студија Шумадија – одсек Аранђеловац