уторак, 18 јуна, 2024
НАСЛОВНА > Буковичка бања > Занимљивости > Клима у „Буковичкој Бањи“

Клима у „Буковичкој Бањи“

Подручје Буковичке бање је котлина у сливу реке Кубршнице , која се преко Великог луга и Јасенице , везује за слив Белике Мораве.По положају , пружа се правцем северозапад-југоисток. Са јужне стране је Венчац и превој Венчац-Букуља-Опленачки вис.Наведени положај , утицао је на ружу ветрова , која се знатно разликује од ширег подручја ужег дела Србије.

Клима Буковичке Бање , Аранђеловца и околине , може се сврстати у прелазну , између источне континенталне и влажније висинске климе , са благим прелазима из једног у друго годишње доба.

Основни подаци за климу овог подручја , (дато у средњим вредностима за период од десет година) :

Средња годишња температура Максимална темпратура Минимална температура Средња температура V-VIII месеца Средња годишња релативна влажност ваздуха Средња релативна влажност V-VII месеца Средња годишња апсолутна влажност Апсолутна влажност летњих месеци

11,20C

40,20C

-20,50C

19,30C

73,5%

67,5мм

239,5мм

291,6мм

 

Из наведених података , закључак је следећи:

*Буковичка Бања , према температурним вредностима , се налази у прелазном подручју између Динарида и Панонске низије

*Минималне и максималне температуре , имају правилан ритам , без оштро изражених граница код смене годишњих доба

*Лето је умерено топло са просечном температуром  у јулу и августу 21,30C

*Просечна годишња температура је 11,20C , а просечна минимална месечна температура у јануару је 0,90C

*Дужина мразних периода је промењива  , (продори хладног ваздуха са севера могу да услове веома ниске температуре и до -280C)

*Средња температура вегетационог периода је 19,8C , а релативна влажност 67,5%

Све горе наведено говори да постоје две изразите бањско-туристичке сезоне , оне се поклапају са летњим и зимским месецима , а кулминацију достижу у августу , односно фебруару , (Аранђеловац са Бањом има климу Ц2 типа-СУБХУМИДНА влажнијег типа).

Клима Буковичке Бање има умерен и повољан утицај на људски организам , што потврђују познати метереолошки подаци , па се може сматрати изузетно значајним природно лековитим фактором.На основу резултата испитивања климе још 1963.године , по мишљењу Балнеоклиматолошког института НР Србије , Бр.82/63 , констатовано је да се“природна средства Буковичке Бање , минералне воде и клима , могу користити за лечење“.

СПОРТСКИ САВЕЗ АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
СРЦ ШУМАДИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „БУКОВИЧКА БАЊА“
СМОТРА УМЕТНОСТИ „МЕРМЕР И ЗВУЦИ“
НАРОДНИ МУЗЕЈ
ЈКП БУКУЉА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
БИБЛИОТЕКА СВЕТИ САВА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
Академија струковних студија Шумадија – одсек Аранђеловац