уторак, 18 јуна, 2024

Најчешћа питања

1. На који начин можемо платити услугу коришћења паркинга?

Услугу коришћења паркинга можете платити путем слања смс поруке или истицањем киоск карте испод ветробранског стакла.Ако плаћане вршити путем смс поруке , треба послати поруку са регистрационим бројем васег возила на кратки број зависно у којој сте зони паркирани.Ако плаћање вршити куповином киоск карте, на карти морате означити годину,месец,дан , сат и минут започетог паркирања и оставити је на видном месту са унутрашње стране предњег ветробранског стакла.

2.Колико можемо бити паркирани , а да немамо обавезу плаћања?

Време толеранције односно време задржавања на паркинг месту је15 минута зашта корисник није у обавези да треба извршити плаћање.

3.Како је регулисано паркирање код Дома Здравља?

Код Дома Здравља време толеранције је 60 минута зашта корисници паркинга нису у обавези да требају извршити плаћање.

4.Да ли издајете инвалидске карте?

Издајемо инвалидске карте и оне су бесплатне.

 


ПИТАЈТЕ НАС…

  СПОРТСКИ САВЕЗ АРАНЂЕЛОВАЦ
  ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ
  ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
  СРЦ ШУМАДИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
  СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „БУКОВИЧКА БАЊА“
  СМОТРА УМЕТНОСТИ „МЕРМЕР И ЗВУЦИ“
  НАРОДНИ МУЗЕЈ
  ЈКП БУКУЉА
  ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
  БИБЛИОТЕКА СВЕТИ САВА
  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
  ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
  Академија струковних студија Шумадија – одсек Аранђеловац