уторак, 18 јуна, 2024
НАСЛОВНА > Буковичка бања > Историјат минералне воде

Историјат минералне воде

 

Минерална вода одиграла је најзначајнију улогу у формирању Буковичке Бање, Парка и изградњи њених експлоатационих и туристичких капацитета. Описујући стање лековитих вода у Србији, др Емерих Линдермајер, начелник санитета  Кнежевине Србије у време Кнеза Милоша о изгледу Буковичке бање каже: „Вода ова лековита, до 1835.године никако није употребљавана била, премда су околни житељи за њу знали; шта више, знали су да је ту киселу воду бесмртни у Српству Доситеј већ пре 1811.године ради побољшања свог здравља употребљавао.

Тек 1813.године били су из Шапца први болесници од мене на ту воду упућени, пошто сам нека предвалителна ( предходна ) хемическа покушанија на самом извору предузео и уверио се да ће она у разним  тегобама од превелике ползне бити моћи. Но, већ идуће године походило је на овај извор мноштво болесника.

Она је, поред свега тога, у свом својству иначе прекрасна, остала за дуго јоште без оних средстава која би дејство те воде потпомагати могла. Остала без нужних склоништа за болеснике и без потребног лекарског назирања“.

СПОРТСКИ САВЕЗ АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
СРЦ ШУМАДИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „БУКОВИЧКА БАЊА“
СМОТРА УМЕТНОСТИ „МЕРМЕР И ЗВУЦИ“
НАРОДНИ МУЗЕЈ
ЈКП БУКУЉА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
БИБЛИОТЕКА СВЕТИ САВА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
Академија струковних студија Шумадија – одсек Аранђеловац