понедељак, 24 јуна, 2024
НАСЛОВНА > Новости и догађаји > Споменик природе “Парк Буковичке Бање“ – јануар 2018.

Споменик природе “Парк Буковичке Бање“ – јануар 2018.

Завршени су радови на реконструкцији пет парцела зелених површина дела „Звездара“. Унето је, 61 комад лишћарског дрвећа, 10 четинарског, 726 комада разног шибља, 1290  комада перена, 419 пузавице, 400 комада крупне живе ограде.

На зеленим површинама заштићеног  подручја, укључујући  и реконструисани део у 2017. години, постављено је 34 нове двојезичне табле/обавештења и обновљено је 42 постојеће табле:

ПОСТАВЉЕНО:

  • – геолошка изложба 2ком(основни појмови са графичким приказом места налазишта постављених експоната уз шетну стазу);
  • – постер табле А3 формата 3 ком (прикази три различите зоне са обележавањем биљака, птица и просторних елемената);
  • – флора,5 табли (подаци о биљном свету,са табеларним приказом врста и нивоа заштите);
  • – фауна,6 табли (подаци о животињском свету са табеларним приказом врста и нивоа заштите);
  • – табле за појединачне примерке,18 ком (име врсте на латинском, српском језику,са именом земље порекла)

 

ОБНОВЉЕНО:

  • – пано табле велике,  4 ком (картографски приказ СП);
  • – инфо табле,  15 ком (историја подручја и објеката на њему);
  • – табле ограничења,5 ком (по Уредби заштите);
  • – путокази,18 ком (показивачи различитих локација).
СПОРТСКИ САВЕЗ АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
СРЦ ШУМАДИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „БУКОВИЧКА БАЊА“
СМОТРА УМЕТНОСТИ „МЕРМЕР И ЗВУЦИ“
НАРОДНИ МУЗЕЈ
ЈКП БУКУЉА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
БИБЛИОТЕКА СВЕТИ САВА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
Академија струковних студија Шумадија – одсек Аранђеловац